Assemblea FCAF 2013 – 07

En Josep Martorell, secretari de la FCAF, obre l'Assemblea Ordinària 2013.

En Josep Martorell, secretari de la FCAF, obre l’Assemblea Ordinària 2013.