Jornada Tècnica de Mòduls FCAF

Els propers dies 25 a 27 de febrer de 2022 es durà a terme la Jornada Tècnica de Mòduls FCAF a la Sala d’Exposicions de Can Oliveras a Martorell, amb el suport logístic de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Martorell.

La Jornada es dividirà en tres sessions: dues de teòriques  i una de pràctica.

Divendres 25 a la tarda: PRESENTACIÓ, EXPOSICIÓ I APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA

 • Presentació de la Reunió Tècnica.
 • Exposició dels diferents tipus de mòduls dins de la FCAF. Es desenvoluparà amb gent de totes les escales practicades a la Federació (IIG i escales grans, 0, 0e, H0 dos carrils, via doble i única, H0 3 carrils, H0m i N)
 • Compliment de la Normativa Modular a escala H0 2 carrils, codi ètic.
 • 20 aniversari dels mòduls a la FCAF.
 • Fer atractius els nostres mòduls.
 • Coordinació entre les associacions.

Dissabte 26 matí i tardaOPERATIVA

 • Muntatge d’un mòdul en corba des del començament
 • Proves de material

Diumenge 27 matíSENYALITZACIÓ – PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ DE FORMES DE CONTROL DELS TRENS

 • Evitar que els comandaments manuals facin parar la central.
 • Senyalització tradicional amb control manual
 • Canvi de senyalització quan passa un tren.
 • Sistema de senyalització mitjançant ABC.
 • Sistema de senyalització mitjançant programari d’ordinador
 • Torn obert de paraules.

A les associacions us donaran més informació i el full per poder inscriure-us-hi.

Data límit per les inscripcions:  15 de febrer de 2022