Publicat el número 2 de la “revista de Alta Velocidad”

“360grados revista de altaVelocidad” és una revista digital, gratuita, que podeu descarregar  des de la web tècnica de “Via Libre”. El primer número va aparèixer al novembre del 2011, i just ara s’acaba de publicar el segon volum.

La revista pretén servir de fòrum de discussió, alhora que aprofundeix en tots els temes relacionats amb l’alta velocitat ferroviària: planificació, efectes econòmics i socials, explotació, tecnologia, etc. S’articula en quatre parts:

  • Articles propis.
  • Dades comentades sobre l’alta velocitat.
  • Ressenya de llibres relacionats amb l’alta velocitat.
  • Revista de bloc i de premsa, etc.

Més informació: