Publicat el número 16 de la Revista d’Història Ferroviària

La “Revista de Historia Ferroviaria” contínua amb la seva tasca de divulgar, amb minuciositat, aspectes del nostre passat ferroviari. En aquesta ocasió continua amb el detallat treball de José Antonio Gómez sobre els ferrocarrils miners de Huelva d’ample menor al mètric. Aquest extens treball, es continua amb la investigació que Francisco Cuadros ha fet sobre els edificis vinculats a la línia Linares-Puente Genil, desgranant en aquesta revista part de les seves investigacions vinculades a la seva tesi doctoral.

Al costat d’aquests dos treballs, la revista inclou un article de Juanjo Olaizola sobre un misteriós vehicle dels tramvies bascos per a reg de carreteres. El portfolio habitual és sobre el fotògraf alemany Martin Dieterich, gran coneixedor del ferrocarril espanyol dels seixanta i setanta.