Adif ha iniciat la construcció de la llosa de cobertura de la nova estació soterrada de Sant Andreu Comtal, a Barcelona, que compta amb una superfície total aproximada de 14.000 metres quadrats. La nova infraestructura és una de les més destacades del tram La Sagrera-Nus de la Trinitat, juntament amb els nous corredors soterrats d’alta velocitat i ample convencional, pertanyent a la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa.

Nova estació de Sant Andreu Comtal

Nova estació de Sant Andreu Comtal

En la nova fase de les obres de construcció de l’estructura de la futura estació, Adif ha iniciat l’execució de la cobertura corresponent a la part central de la cobertura, que s’ha dividit en nou fases.

La primera d’elles té una superfície de 1.800 metres quadrats i correspon a la zona on s’ubicarà el futur edifici de viatgers. Aquesta fase constructiva està formada per un total de deu bigues d’altres tants metres de llum que, al costat dels murs perimetrals, serveixen de suport per a 93 prelloses, amb llums variables d’entre set i catorze metres, i sobre les quals s’executa la llosa definitiva de formigó armat.


Els comentaris estan deshabilitats.

 • Entrades per mes

 • Categories

 • Respecte als Drets d’Autor

  Podria ser que alguna de les imatges de la web sigui propietat d’algú. Si veieu una foto vostre us demanem ens ho feu saber per que puguem identificar-la o suprimir-la si no voleu que sigui publicada. Els autors que s’oposin a la publicació de les seves obres les poden fer retirar per una simple demanda mitjançant el Formulari de Contacte

 • FCAF

  La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril representa avui més de cinquanta associacions que agrupen més de tres mil aficionats. En la funció de les tasques que li són inherents, la federació coordina les activitats conjuntes dels seus membres, tot potenciant la mútua comunicació i col·laboració.

 • __________________

  També són objectius de la Federació fomentar la presència del ferrocarril en la societat, prestant assessorament a aquelles persones i organismes que ho sol·liciten.