La Federació

Història de la Federació

Durant el segle XIX, la gent contemplava encisada aquelles locomotores de vapor que vessaven foc, fum, aigua i vapor. En el present, els ràpids trens de darrera generació ens tornen a sorprendre per la seva velocitat i confort. És lògic doncs, que hom se senti atret pel fenomen del ferrocarril.

Quan el 1829 la Rocket de Stephenson va recórrer el trajecte entre Liverpool i Manchester, suposà el tret de sortida que desfermà la febre del Camí de Ferro. En pocs anys arreu del planeta s’estengueren les xarxes ferroviàries com mai cap altre medi de transport ho havia fet. És des d’aleshores que el ferrocarril despertà la passió entre aquells que el consideraven aleshores –i els que el considerem avui- l’instrument de transport més eficaç. Les peculiars característiques que marcaren la implantació del ferrocarril al nostre país retardaren l’aparició de l’anomenat “aficionat” al ferrocarril, que en d’altres països occidentals ja trobem a les acaballes del segle XIX.

No és fins el 1942 que es constitueix la que serà la primera associació d’amics del ferrocarril d’Espanya, la Soci de Barcelona, amb l’objectiu de preservar i difondre la cultura del ferrocarril.

Fou la barcelonesa la única associació a Catalunya durant molts anys i no serà fins a principis dels anys vuitanta del segle XX, que sorgiran nous col·lectius, aquests esparsos pel territori, cosa que suposarà un espectacular augment de socis i una millor representació arreu de Catalunya.

Amb un bon grapat d’associacions funcionant aquí i allà, aviat es veié la necessitat de bastir alguna mena d’organisme que coordinés i representés aquell col.lectiu.

D’aquesta manera, el 26 de novembre del 1982, els presidents d’onze associacions catalanes varen reunir-se per signar el document que sol·licitava a la Generalitat de Catalunya l’autorització per a constituir la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril.

El 16 de desembre del 1983 la primera Assemblea general, nomenà president en Carles Busquets i Boladeras, president de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus.

En aquesta primera etapa es van establir vincles amb les institucions públiques, alertant sobre la greu situació del patrimoni històric ferroviari i, especialment, la inactivitat en la que es trobava el Museu del Ferrocarril de Vilanova, un projecte que aleshores no acabava de engegar.

La Federació, avui

La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, representa avui més de quaranta associacions que agrupen prop de tres mil aficionats. En la funció de les tasques que li són inherents, la Federació coordina les activitats conjuntes dels seus membres, tot potenciant la mútua comunicació i col·laboració. També són objectius de la Federació fomentar la presencia del ferrocarril en la societat, prestant assessorament a aquelles persones i organismes que ho sol·liciten.

Fòrum de treball

La Federació organitza les seves activitats al voltant de Comissions de Treball. Aquestes activitats estan suportades per un Fòrum Web de Treball, d’accés restringit als membres d’associacions implicades en les respectives Comissions, i que es pot trobar a l’enllaç següent:

Informació relacionada: