Balanç del 175è aniversari del tren

Al web del Museu del Ferrocarril de Catalunya hi trobareu un balanç de la celebració dels 175 anys del primer ferrocarril peninsular, amb els diversos actes efectuats tant a Mataró com a Vilanova, i entre aquestes darreres, l’obertura de l’ampliació del museu.

Conferència: “El ferrocarril i les persones”

El proper dimecres 20 de setembre de 2023 a les 18:30h es realitzarà una conferència amb el títol “El ferrocarril i les persones”, a càrrec d’Eduard Martínez, aficionat, activista i divulgador del Patrimoni Industrial, organitzada pel Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Per a més informació, consulteu el web del

La nit dels Museus a Vilanova

El Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova celebra el proper 13 de maig de 2023 la Nit dels Museus, enguany dedicada a la celebració dels “175 anys del Tren”. Entre les activitats a destacar es troben les següents: S’estrenarà el guarniment commemoratiu per als cotxes de viatgers del “Tren