Imatge corporativa

A l’Assemblea General Ordinària de la Federació celebrada a Valls el dia 2 de març de 2008 es va acordar posar al dia la marca de la Federació. Des de feia cinc anys s’estava fent servir el logotip de tots conegut, provinent de la transformació del que es va fer amb motiu dels 20 anys de la federació.

Tot i la seva modernitat, s’ha cregut oportú que, partint de la mateixa idea, redibuixar-lo, fent incidència en els signes que l’identifiquen:

  • El tipus de lletra es fa més llegible.
  • Es distribueix el text en quatre línies.
  • El fanal reforça la imatge.
  • S’incorpora un requadre de color groc que li dóna més força.

La marca principal de la Federació és la vertical, que podeu veure al costat d’aquestes línies.

Aquesta marca es complementa amb una versió horitzontal per quan per necessitats de grafisme ho requereixi, així com una versió blanc i negre per a altres tipus de documents escrits. Aquestes altres formes de la marca de la Federació no estan pensades per a cartells de gran format, on és recomanable emprar la forma vertical.

La Federació vol agrair en gran manera el treball que ha fet en aquest disseny en Pep Riera de l’associació de Martorell.

Fitxers per a descarregar

A continuació trobareu la marca vertical de la Federació en diferents formats de fitxer per a la seva inclusió a pàgines web, documents, cartells de trobades i activitats, etc. Recomanem fer servir sempre que sigui possible un format vectorial com l’SVG per a la elaboració de cartells, així com per a crear una imatge ràster per a web de la mida desitjada. Si no és possible, es subministren dues imatges ràster en formats PNG (amb transparència) i JPG de gran mida.

Marca en color

Format SVG (vectorial)
Descàrrega: marcaFCAF.svg
FreeHand Format FreeHand (vectorial)
Descàrrega (versió 10): marcaFCAF.fh10
Descàrrega (versió 11): marcaFCAF.fh11
Format PNG, 864 x 1514 píxels
Descàrrega: marcaFCAF.png
Format JPEG, 864 x 1514 píxels
Descàrrega: marcaFCAF.jpg

Marca en blanc i negre

Format SVG (vectorial)
Descàrrega: marcaFCAF_bn.svg
Format PNG, 864 x 1514 píxels
Descàrrega: marcaFCAF_bn.png
Format JPEG, 864 x 1514 píxels
Descàrrega: marcaFCAF_bn.jpg

Colors

La marca de la Federació es composa de vermell, groc, blanc i negre sobre un fons blanc o transparent. Aquests són els colors exactes del vermell i el groc:

Vermell

  • Pantone 485 C
  • RGB: 212, 46, 18

Groc

  • Pantone 123 C
  • RGB: 252, 201, 23