Normes NEM

La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril participa, entre d’altres activitats del Morop, amb les normes NEM, tant traduint-les al català com col·laborant en la redacció d’algunes d’elles.

En el present espai volem fer un recull de les normes NEM que podeu trobar en el nostre idioma, com a complement de les que trobareu tant en francès com en alemany a la web oficial del MOROP.

Models a escala

Normes traduïdes:

Recull de normes revisades i aprovades pel MOROP:

N = Norma imperativa, R = Recomanació, D = Documentació

Norma Català Castellano
Portada normes NEM Descàrrega
Llista de normes en vigor Descàrrega Descarga
Històric de modificacions Descàrrega Descarga
NEM001 Introducció a les NEM D 1983 Descàrrega Descarga
NEM002 Reglament per a l’elaboració de les NEM N 2019 Descàrrega Descarga
Annex 1 a la NEM 002 Prescripcions de presentació (layout) N 2015 Descàrrega Descarga
Annex 2i a la NEM 002 Desenvolupament del tractament d’una NEM N 2014 Descàrrega Descarga
Annex 3i a la NEM 002 Presentació per a la difusió de les normes NEM en vigor N 2014 Descàrrega Descarga
NEM003 Reglament per a la difusió de les normes NEM en vigor D 2014 Descàrrega Descarga
NEM004 Etiqueta del MOROP N 2010 Descàrrega Descarga
Annex 1 a la NEM 004 Etiqueta MOROP N 2017 Descàrrega Descarga
Annex 2 a la NEM 004 Etiqueta MOROP N 2010 Descàrrega Descarga
NEM006 Símbols de característiques per a models a escala R 2010 Descàrrega Descarga
NEM010 Factors de reducció, escales, amples de via N 2011 Descàrrega Descarga
NEM102 Gàlib de lliure circulació en via recta N 2019 Descàrrega Descarga
NEM103 Gàlib de lliure circulació en vies corbes N 2016 Descàrrega Descarga
Annex 1 per a les NEM 102/103, gàlib de control per a l’escala H0 D 2019 Descàrrega Descarga
NEM104 Gàlib de lliure circulació per a vies estretes R 2007 Descàrrega Descarga
NEM105 Perfil dels túnels a per via normal R 2013 Descàrrega Descarga
NEM110 Vies i agulles. Cotes de guiat N 2009 Descàrrega Descarga
NEM110G Vies i agulles per a grans escales i trens de jardí. Cotes de guiat N 2011 Descàrrega Descarga
NEM111 Radis de corba mínims R 2015 Descàrrega Descarga
Annex a la NEM111 Explotació en modelisme ferroviari de dispositius d’enganxament s/ UIC D 2015 Descàrrega Descarga
NEM112 Entrevies R 2004 Descàrrega Descarga
NEM113 Corbes de transició R 2007 Descàrrega Descarga
NEM114 Peraltat en corba R 2007 Descàrrega Descarga
NEM120 Perfils de carrils i eclisses R 2010 Descàrrega Descarga
NEM121 Vies de cremallera R 2012 Descàrrega Descarga
NEM122 Secció transversal de la via. “Vies normals” R 2007 Descàrrega Descarga
NEM123 Secció transversal de la via. “Vies estretes” R 2005 Descàrrega Descarga
NEM124 Agulles i encreuaments amb cors fixos N 2010 Descàrrega Descarga
NEM127 Dobles cors fixos dels encreuaments rectes N 2010 Descàrrega Descarga
NEM201 Alçada de la línia aèria N 2017 Descàrrega Descarga
NEM202 Explotació per catenària. Pantògraf N 2017 Descàrrega Descarga
NEM301 Gàlib del material mòbil N 2018 Descàrrega Descarga
NEM302 Massa dels vehicles R 2015 Descàrrega Descarga
NEM303 Topalls N 2015 Descàrrega Descarga
NEM304 Dispositius d’intercirculació. Rufes, bordons de goma R 2009 Descàrrega Descarga
NEM306 Plaques d’itineraris. Suspensió N 2007 Descàrrega Descarga
NEM310 Eixos. Cotes de guiat N 2009 Descàrrega Descarga
NEM310G Eixos per a grans escales i circuits de jardí. Cotes de guiat N 2010 Descàrrega Descarga
Full annex 0 a les NEM 110/310/311 – Principis de guiat en els cors D 2009 Descàrrega Descarga
Full annex 2 a les NEM 110/310/311 – Galga per a roda i via de 9 mm. D 2009 Descàrrega Descarga
Full annex 3 a les NEM 110/310/311 – Galga per a roda i via de 12 mm. D 2009 Descàrrega Descarga
Full annex 4 a les NEM 110/310/311 – Galga per a roda i via de 16,5 mm. D 2009 Descàrrega Descarga
Full annex 6 a les NEM 110/310/311 – Galga de control de l’eix i de la via per a ample de 32 mm D 2009 Descàrrega Descarga
NEM311 Perfil de la roda R 2009 Descàrrega Descarga
NEM311G Perfil de roda per a grans escales i trens de jardí R 2010 Descàrrega Descarga
NEM313 Eix de caixa i espiga per a material remolcat R 2009 Descàrrega Descarga
NEM314 Eix cònic per a material remolcat R 2006 Descàrrega Descarga
NEM340 Eixos i via per a sistemes especials D 2008 Descàrrega Descarga
NEM351 Enganxalls – generalitats, terminologia D 1994 Descàrrega Descarga
NEM352 Dispositius d’enganxall curt D 1986 Descàrrega Descarga
NEM355 Caixa per a caps d’enganxalls intercanviables d’escala TT i N R 2015 Descàrrega Descarga
NEM356 Enganxall unificat per a escala N N 2022 Descàrrega Descarga
NEM357 Timó de caixa d’enganxall per a escala N. R 2015 Descàrrega Descarga
NEM359 Cap d’enganxall per a escala TT R 2015 Descàrrega Descarga
NEM360 Enganxall normalitzat per a escala H0 N 1994 Descàrrega Descarga
NEM362 Caixa per a caps d’enganxalls intercanviables N 2004 Descàrrega Descarga
NEM363 Caixa per a caps intercanviables H0, en cas de manca d’espai N 2018 Descàrrega Descarga
NEM365 Cap d’enganxall per a escala 0 (zero) R 2007 Descàrrega Descarga
NEM370 Obertura pel ganxo de tracció amb cargol funcional (en preparació) N 2015 Descàrrega Descarga
NEM380 Elements de fixació per a contenidors i caixes mòbils R 2000 Descàrrega Descarga
NEM600 Control de circuits en miniatura – Principis generals D 2007 Descàrrega Descarga
NEM601 Control de circuits en miniatura – Sistema, principis, estructura R 2006 Descàrrega Descarga
NEM602 Control de circuits en miniatura, símbols, pictogrames, indicadors R 2013 Descàrrega Descarga
NEM603 Control dels circuits, senyals de control, definicions, codis de localització R 2007 Descàrrega Descarga
NEM604 Conductors, seccions, longitud dels conductors R 2013 Descàrrega Descarga
Annex a la NEM 604 Seccions de conductors AWG D 2013 Descàrrega Descarga
NEM605 Fils conductors, codis de colors R 2022 Descàrrega Descarga
NEM606 Control de circuits en miniatura, exigències funcionals R 2012 Descàrrega Descarga
NEM607 Bus del Tren – Exigències R 2012 Descàrrega Descarga
NEM608 Assignació de funcions auxiliars als reguladors digitals R 2013 Descàrrega Descarga
NEM609 Recomanacions per a la seguretat de les instal·lacions elèctriques R 2010 Descàrrega Descarga
Full annex a la NEM 609. recomanacions per la seguretat de les instal·lacions elèctriques. “Checklist” R 2010 Descàrrega Descarga
NEM609CH Full addicional a la NEM 609 per a Suïssa D 2002 Descàrrega Descarga
NEM611 Alimentació elèctrica de les instal·lacions fixes N 2017 Descàrrega Descarga
NEM620 Captació i distribució del corrent de tracció D 1983 Descàrrega Descarga
NEM621 Captació del corrent de tracció per a “2 carrils” amb i sense catenària N 1981 Descàrrega Descarga
NEM624 Valor elèctric – eixos N 1997 Descàrrega Descarga
NEM625 Valor elèctric – eixos i via R 1997 Descàrrega Descarga
NEM630 Alimentació amb corrent continu – Característiques elèctriques N 1982 Descàrrega Descarga
NEM631 Alimentació – Sentit de marxa i sentit de circulació en sistema 2 carrils N 1985 Descàrrega Descarga
NEM640 Alimentació amb corrent altern – Característiques elèctriques N 1988 Descàrrega Descarga
NEM641 Control digital dels trens – Característiques elèctriques R 2017 Descàrrega Descarga
NEM645 Corrent altern – explotació amb conductor central N 1990 Descàrrega Descarga
NEM650 Interfície elèctrica per a vehicles motors a escala R 2018 Descàrrega Descarga
NEM651 Interfície elèctrica – 6 pols R 2017 Descàrrega Descarga
NEM652 Interfície elèctrica – 8 pols R 2017 Descàrrega Descarga
NEM655 Interfície elèctrica – Caixa d’enganxall H0 NEM 362 R 2003 Descàrrega Descarga
NEM656 Interfície elèctrica – Caixa d’enganxall H0 (disposició exterior) R 2007 Descàrrega Descarga
NEM657 Interfície elèctrica – Accessoris R 2001 Descàrrega Descarga
NEM658 Interfície elèctrica – Estàndard PluX 8 / 12 / 16 / 22 R 2022 Descàrrega Descarga
NEM660 Interfície elèctrica 21 MTC R 2022 Descàrrega Descarga
NEM661 Velocitat màxima dels vehicles motors a escala R 2011 Descàrrega Descarga
NEM662 Interfície elèctrica Next18 R 2016 Descàrrega Descarga
NEM663 Interfície elèctrica PluG per a grans escales R 2014 Descàrrega Descarga
NEM670 Sistema digital DCC, representació del bit N 2013 Descàrrega Descarga
NEM671 Sistema digital DCC, paquets de dades bàsiques N 2014 Descàrrega Descarga
NEM672 Control de senyals – Extensió als accessoris controlats per un deco. (DCC) R 2015 Descàrrega Descarga
NEM680 Sistema digital DCC SX – representació del bit D 2006 Descàrrega Descarga
NEM681 Sistema digital DCC SX – paquet de dades, explotació D 2007 Descàrrega Descarga
NEM690 Interfície elèctrica per mòdul de control R 2013 Descàrrega Descarga
NEM691 Mòdul de control per agulles R 2012 Descàrrega Descarga
NEM692 Mòdul de control per senyals R 2012 Descàrrega Descarga
NEM693 Controlador per mòdul de control R 2012 Descàrrega Descarga
NEM694 Protocol del Bus per a mòdul de control R 2019 Descàrrega Descarga
NEM695 Mòdul de control per seccions de via R 2013 Descàrrega Descarga

Normes que afecten exclusivament un país:

Les normes NEM seguides d’una lletra de país (8xx i 9xx) són característiques de cada nacionalitat i faran referència exclusivament a aquest país. A banda de la NEM800, les federacions dels països en qüestió són les responsables de la creació i publicació d’aquestes normes, sota la seva pròpia responsabilitat. Sovint s’escriuen només en els idiomes del país:

Norma Català Castellano
NEM800 Les èpoques del ferrocarril N 2007 Descàrrega Descarga
NEM802B Les èpoques del ferrocarril a Bèlgica R 2021 Descàrrega Descarga
NEM806D Les èpoques del ferrocarril a Alemanya R 2008 Descàrrega Descarga
NEM808DK Les èpoques del ferrocarril a Dinamarca R 2015 Descàrrega Descarga
NEM809E Les èpoques del ferrocarril a Espanya R 2009 Descàrrega Descarga
NEM900 Les instal·lacions modulars, generalitats R 2008 Descàrrega Descarga
NEM 933/1 CH Instal·lacions modulars – SWISSMODUL H0 D 2015 Descàrrega Descarga
NEM 933/2 CH Instal·lacions modulars – MAS 60 H0 D 2016 Descàrrega Descarga
NEM934E Circuits modulars escala H0 tipus FCAF o Catalana D 2015 Descàrrega Descarga