Avís legal i Condicions d’ús de la Web

Avís legal

1 – Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF notifica les dades següents: el titular d’aquest lloc web és la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF amb CIF G60812849 ; inscrita al registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 45; domicili social: Carrer de Montserrat, 64. 08950 Esplugues de Llobregat. Podeu contactar amb la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril al següent enllaç: Contacte

2 – CONDICIONS D’ÚS, USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús dels llocs web de Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF atorguen la condició d’usuari, per la qual s’accepten, a l’hora de navegar per la pàgina de Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí, sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent de compliment legal obligat, segons el cas.

La pàgina web de Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

—La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
—L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF contra les disposicions d’aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin implicar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que, sigui com sigui, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els altres usuaris o qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui rebre, directament o indirectament, a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge ni fotografies de la web. 

3 – POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas no examinarà ni exercitarà cap control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per internet.

Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena rebuts per l’usuari a causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

L’accés a la web www.fcaf.cat no implica l’obligació de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, de disposar d’eines adequades per a detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal. 

4- ANUNCIS D’ACTIVITATS

La web www.fcaf.cat podrà allotjar continguts de publicitat d’activitats o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material tramès per a ser inclòs a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF no serà responsable de cap error, inexactitud ni irregularitat que pugui haver-hi en els continguts d’anuncis, publicitat o proporcionats pels patrocinadors. 

5- MODIFICACIONS

Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, als seus llocs web, tant pel que fa als continguts com a les condicions d’ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran fer-se a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades.

6- RESERVA DE ‘COOKIES’

Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF es reserva el dret d’utilitzar ‘cookies’ en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF informa que les ‘cookies’ s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de ‘cookies’, amb la possibilitat, si ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per a accedir als llocs web de Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF no és preceptiva la instal·lació de ‘cookies’.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir i posar a disposició els continguts del web o, de qualsevol altra manera, comunicar-los públicament, transformar-los o modificar-los, llevat que tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. 

7- PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF informa els usuaris dels seus llocs web que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de  Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF amb la finalitat de facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça següent: Apartat de correus 130. 08940 Cornellà de Llobregat. En aquest cas, caldrà aportar fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos-en qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en l’article 21, demanem el vostre consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

8- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els texts, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionari, a Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF.

 Així mateix, Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

9- ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.