L’Associació d’Amics del Ferrocarril – Barcelona organitza el divendres 13 de gener de 2017, a les 19 hores, al Casal del Poblenou, Rambla del Poblenou 49 de Barcelona, una conferència sobre els 75 anys de RENFE a càrrec d’en Jordi Valero Vilaginés.

TEMARI:

Ara fa setanta-cinc anys el règim vencedor de la Guerra Civil nacionalitzava la xarxa ferroviària que havia quedat en ruïnes a causa del conflicte bèl·lic. Divuit companyies ferroviàries, dues de grans (Norte i MZA), dues de mitjanes (Andaluces i Oeste) i catorze de petites, queden unificades dins l ́empresa estatal RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), que a partir d’aquell moment i fins l’actualitat gestionarà la quasi totalitat del servei ferroviari de l’Estat.

Sota control militar es posa en marxa un precari servei ferroviari malmenat, tant per les destrosses sofertes durant la guerra, com per la impecable repressió́ que varen patir els empleats suposadament no addictes al “Nuevo Régimen”.

La Renfe va heretar de les antigues companyies 110.000 empleats, dels quals més del 60% són “depurats” i un 25% sancionats amb diverses penes, que van des de l’acomiadament fins el trasllat forçós. També́ hereta 3.079 locomotores a vapor de 199 tipus diferents, d’aquestes només un miler tenien una potència acceptable superior als 1500 CV .

La tracció vapor es va emprar massivament fins els anys seixanta, quan va començar a ser substituïda per vehicles de tracció dièsel i elèctrica. A l’any 1968 és retiren les màquines que consumien carbó, i només queden en servei màquines potents amb combustió a “fuel-oil”, fins que l’any 1975 es suprimeix definitivament la tracció a vapor. Durant el període que va entre 1962 i 1974 la Renfe suporta l’operació de reconversió i modernització més important feta mai a l’Estat, passant de 119.000 a 72.000 empleats i clausurant nombrosos dipòsits i tallers.

A l’any 1977 i per iniciativa de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona i de directius de la 5na. Zona de la Renfe, s’aconsegueix posar de nou en funcionament una locomotora a vapor amb finalitats històriques i turístiques. Fins a dotze locomotores a vapor han arribat a fer trens històrics a diversos indrets de l’Estat. Actualment aquestes activitats han desaparegut víctimes de les nombroses traves burocràtiques que la legislació actual imposa.

Aquesta mostra fotogràfica té per objecte donar a conèixer l’ambient dels temps del vapor en la seva vessant humana i material.


Els comentaris estan deshabilitats.

 • Entrades per mes

 • Categories

 • Respecte als Drets d’Autor

  Podria ser que alguna de les imatges de la web sigui propietat d’algú. Si veieu una foto vostre us demanem ens ho feu saber per que puguem identificar-la o suprimir-la si no voleu que sigui publicada. Els autors que s’oposin a la publicació de les seves obres les poden fer retirar per una simple demanda mitjançant el Formulari de Contacte

 • FCAF

  La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril representa avui més de cinquanta associacions que agrupen més de tres mil aficionats. En la funció de les tasques que li són inherents, la federació coordina les activitats conjuntes dels seus membres, tot potenciant la mútua comunicació i col·laboració.

 • __________________

  També són objectius de la Federació fomentar la presència del ferrocarril en la societat, prestant assessorament a aquelles persones i organismes que ho sol·liciten.