Assemblea FCAF 2013 – 15

En Alex Mitjans, tresorer de la FCAF, presentant l'estat de comptes de la Federació i els pressupostos per a l'any que ve.

En Alex Mitjans, tresorer de la FCAF, presentant l’estat de comptes de la Federació i els pressupostos per a l’any que ve.