Imatges de la Trobada de mòduls de Martorell

Els passats dies 1 i 2 de Juliol es va cel·lebrar a Martorell la Trobada de mòduls amb motiu del 150 aniversari de l’arribada del tren a aquesta població. Al local habilitat, que cal remarcar estava climatitzat, s’hi van instal·lar dues maquetes, en escales HO i N respectivament. La maquesta