Imatges de la Trobada de mòduls de Martorell

Els passats dies 1 i 2 de Juliol es va cel·lebrar a Martorell la Trobada de mòduls amb motiu del 150 aniversari de l’arribada del tren a aquesta població. Al local habilitat, que cal remarcar estava climatitzat, s’hi van instal·lar dues maquetes, en escales HO i N respectivament. La maquesta

Els mòduls en corba de la Federació

Us informem que a la Clínica Modulera del Dr. Ramón Pont, a Vic, ha nascut la primera fornada de mòduls en corba de 40 (vuit en total) sota la direcció del ginecòleg Ramon Pont, acompanyat dels doctors Albert Cuscó, Josep Martorell, Vicenç Millan i Àlex Mitjans.