Enquesta MOROP: Circulació topall contra topall amb enganxalls de cargol

Logo MOROP

La comissió tècnica del MOROP tracta actualment, entre d’altres coses, la següent qüestió:

En quines condicions és possible una circulació “topall contra topall” sense la utilització de mecanismes d’enganxament curt?

La finalitat que es busca és l’elaboració d’una norma NEM per determinar els radis mínims i altres criteris a complimentar en la utilització d’enganxalls de cargol idèntics als de la tracció real segons la norma NEM 370. I per a aquest fi la comissió tècnica vol recollir informació directa dels usuaris mitjançant una enquesta.

Com a membres del MOROP, aquest organisme ens ha demanat la màxima publicitat, i per això us presentem els documents adjunts: una carta d’explicació en format pdf i un document word que conté l’enquesta sobre el tema, i que hem traduït al català i castellà per a la seva difusió.

Aquesta vegada tenim fins a final de mes per contestar al CT del MOROP, encara que agrairem que se’ns enviï la possible contestació abans del 28 d’aquest mes. També demanem la màxima publicitat entre els aficionats.

Desprès del recompte i desprès de l’enviament dels resultats a Suïssa posarem a la web de la FCAF els resultats de l’enquesta.

També podeu trobar dos arxius en format pdf de normes NEM a que es fa referència a l’enquesta.

Més informació: