Arriben a Móra la Nova dos vagons-gasogen de triple dipòsit construïts el 1927

El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova continua ampliant la seva col·lecció amb peces d’alt valor històric. En aquesta ocasió, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha efectuat la cessió del vagó-gasogen de triple dipòsit Xgt 4. La peça ha estat traslladada des de Carbajales de Alba (Zamora) junt amb la Xgt 5, de la mateixa sèrie que l’anterior. La Xgt 4 serà restaurada i es quedarà al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova i la Xgt 5 restarà pendent de restauració per ser enviada al Museu del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú.

Aquests vagons cisterna van ser un encàrrec de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces a la Sociedad Española de Construcción Naval. Van ser fabricats a Matagorda (Cadis) l’any 1927 i van formar part d’una petita sèrie de 5 vagons numerats Xgt 1 a 5 que, un cop absorbits per Renfe, van ser renumerats com a Rg 101 a 105 SM. Inicialment van servir per al transport de gas per a l’enllumenat públic. Amb l’evolució de les necessitats de transport van ser posteriorment modificats per transports interns de Renfe, primer de fuel i després de gasoil. Finalment van servir com a sortidors estàtics de combustible per les locomotores i automotors que prestaven servei al dipòsit de Zamora. En concret, la Xgt 4 i la Xgt 5 fins i tot van ser acoblats de forma permanent.

Un cop van deixar de prestar servei la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols va fer un primer intent de conservació dels vagons amb un trasllat per via, però degut a l’escalfament de les caixes de greix, van haver de ser apartats a l’estació de Carbajales de Alba, esperant una alternativa per la seva conservació. Ara el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova se n’ha fet càrrec del trasllat per carretera per poder-los restaurar al seu estat original.