Assemblea General de la F.C.A.F.

Amics, Com cada any ens veurem el segon diumenge de març per celebrar la nostra Assemblea. Es possible que alguns ja tingueu la convocatòria doncs s’han posat al correu fa uns dies. Tot i això us ho comuniquem per la web, demanant novament que comuniqueu a secretaria el nombre de persones