La “Balsareny” recupera la seva millor imatge

El 20 d’agost de 2014, la Balsareny d’Igualada ha recuperat l’estat de presentació que li pertoca.

Mercès a les gestions dels Amics del Tren d’Igualada i la implicació de l’Ajuntament s’ha inaugurat la restauració estàtica que s’aprecia a les fotos.  La federació hi ha estat present en aquesta bona data.

Més informació: