Admissió de la FCAF al MOROP

Companys: Acabat d’arribar d’Alemanya, tinc el goig d’anunciar-vos de manera oficial que la 54a Assemblea General del MOROP celebrada el dia 3 de setembre del 2007 a Ilmenau (Turíngia, Alemanya) ha pres per unanimitat l’acord d’acceptar com a membre de ple dret la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril (FCAF) .