Conferència: “125 anys de tracció elèctrica a Espanya. El cas de Catalunya”

El proper dijous 17 de novembre de 2022 a les 18.30h hores es realitzarà una videoconferència amb el títol “125 anys de tracció elèctrica a Espanya. El cas de Catalunya” a càrrec de Juanjo Olaizola Elordi, director del Museu Basc del Ferrocarril, organitzada per Engitren.

L’any passat es van complir 125 anys de l’electrificació del ferrocarril a Espanya i Juan-José Olaizola va publicar un interessant estudi històric sobre aquesta efemèride, que avui recuperem. En la conferència, explicarà el context social, econòmic i tecnològic en què va començar i va progressar l’electrificació de les línies ferroviàries, les fites més rellevants, els problemes que calgué resoldre i les circumstàncies que conformaren la situació actual. En concret, parlarà del tramvia com a primer pas, els primers ferrocarrils elèctrics, els plans d’electrificació del franquisme, el nou impuls propiciat per la crisi del petroli i la introducció del corrent altern monofàsic amb l’alta velocitat.

Al llarg de la seva exposició es tindrà especial cura a aprofundir en l’aplicació a Catalunya de les qüestions tractades.

La xerrada anirà a càrrec de Juan-José Olaizola Elordi (Sant Sebastià, 1965), investigador i historiador del ferrocarril espanyol, en particular dels de via estreta i els tramvies.

Llicenciat en Geografia i Història i Doctor en Història Contemporània per la UNED, és un especialista rellevant en la historia del ferrocarril. És el director del Museu Basc del Ferrocarril des de la seva creació el 1989, manté el blog Historias del tren, col·labora amb diverses revistes (Carril, Asvafer, Vía Libre, Revista de Historia Ferroviaria) i entre les seves més de vint-i-cinc publicacions destaquen Euskadiko burnibide-ondarea (Patrimoni ferroviari d’Euskadi), El Ferrocarril de Durango a Minas de Arrázola y Elorrio, El tranvía eléctrico de Bilbao a Durango y Arratia, Vasco navarro trena (El ferrocarril Basco-navarrès) o El Topo (1912-2012) – Primer centenario de un pequeño ferrocarril internacional.

La sessió serà telemàtica. Cal que us inscriviu com sempre tal com s’indica més avall. És condició indispensable per poder rebre la corresponent invitació per a la connexió via Zoom.

Inscripcions