Conferència: “El transport a demanda per ferrocarril”

El proper dijous 20 de juny de 2024 a les 18:00 hores es realitzarà una videoconferència amb el títol “El transport a demanda per ferrocarril” a càrrec de José Triano Romero, expert en operacions ferroviàries i vehicles autònoms, organitzada per Engitren.

El sistema ferroviari representa una gran capacitat de transport utilitzant trens, però quan la demanda no és suficient, algunes línies ferroviàries són abandonades. Aquest fenomen, especialment en el transport de passatgers, comporta el tancament de línies rurals, la qual cosa provoca una pèrdua significativa de connectivitat dins del territori. A més, pel que fa al transport de mercaderies, s’està explorant cada vegada més la possibilitat de transportar càrregues més petites sense necessitat de formar trens complets. Un nou paradigma és la modalitat de transport a demanda, que podria revolucionar el ferrocarril combinant dues tecnologies clau:

– Els nous estàndards de comunicació, com ara el FRMC (Future Railway Mobile Communication System), que permeten una varietat de serveis innovadors en termes de gestió i orquestració d’objectes connectats.
– La tecnologia CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility), que implica vehicles connectats de diferents modes de transport capaços d’operar de manera automatitzada.

A la conferència, s’analitzarà l’estat actual d’aquestes tecnologies i com podrien adaptar-se els serveis ferroviaris de passatgers i mercaderies a la modalitat de transport a demanda. S’exploraran casos d’ús específics, com la revitalització de línies ferroviàries desateses a Alemanya i França, així com projectes en curs a Europa i Estats Units. S’abordaran aspectes tècnics, com el desenvolupament de material rodant per a trens molt lleugers i sistemes de senyalització frugals.

El ponent serà José Triano Romero, amb vint anys d’experiència en operacions ferroviàries i vehicles autònoms. Després de liderar la creació d’una filial especialitzada en vehicles autònoms per a un important grup de transport francès, actualment és CEO d’una startup dedicada al disseny, desenvolupament i operació de sistemes de gestió de trànsit per a vehicles connectats i automatitzats de carretera. A més, està liderant el projecte de disseny de l’arquitectura d’un sistema de senyalització frugal, gestió de flota i demanda per a l’operació de vehicles ferroviaris molt lleugers.

Recentment, va ser guardonat amb el Premi Antena Tren Lab de Renfe el 2023 per un innovador projecte de transport a demanda per a passatgers en línies rurals.

A les 18h en format híbrid – online i presencial a Via Laietana, 39, Barcelona.

Inscripció