Conferència: “Premisses i objectius de la transformació ferroviària a Catalunya”

El proper dimecres 15 de setembre de 2021 a les 18 hores es realitzarà una videoconferència amb el títol “Premisses i objectius de la transformació ferroviària a Catalunya”, organitzada pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

“Idees per a la transformació ferroviària de Catalunya” són les reflexions que presentaran els dos ponents i que plantegen la premissa per iniciar en forma de taca d’oli una adaptació del ferrocarril ibèric a les xarxes europees.

La idea és iniciar l’adaptació del ferrocarril des de la frontera francesa i amb el temps arribar a Lisboa i Gibraltar. Això exigeix estandarditzar (ample de vies, gàlibs, etc) les xarxes ibèriques amb les europees i aconseguir uns ratis de capacitat similars als europeus (3 a 5 vegades superiors relativament). Es farà menció especial en la xarxa de passatgers de llarg recorregut que haurà de captar bona part del passatge d’avió de curt radi.

Hi intervindran:
– Carles Viader Soler. Enginyer de Camins, Canals i Ports. Va fer una curta estada a la ATM i ben aviat va entrar en el projecte i execució del projecte d’Alta Velocitat de Catalunya des de Vilafranca a frontera francesa. Després, ja residenciat a Londres, està participant en projectes internacionals entre els que destaca el HS2 entre Londres-Birmingham-Leeds

– Santiago Montero Homs. Enginyer Industrial. Té un llarg recorregut en empreses metal·lúrgiques, de construcció industrial i d’instal·lacions industrials on ha ocupat posicions directives. Va ser assessor infraestructural del President de la Cambra de Comerç (1990-2000) on va destacar la seva aportació per definir els requisits funcionals del projecte d’ampliació aeroportuària del 2000

Inscripcions col·legiats/associats  /  Inscripció general