Conferència: Tècniques domèstiques de modelisme ferroviari

El proper dijous 21 de juny de 2018 a les 18.30 h es durà a terme a la seu dels EIC la xerrada “Tècniques domèstiques de modelisme ferroviari”, a càrrec de José Menchero Guillén, adjunt a la presidència per a temes de modelisme de la Federació Espanyola d’Associacions d’Amics del Ferrocarril i responsable de la secció de modelisme de la Revista Vía Libre durant 27 anys, durant els quals va publicar 296 articles.

En moltes ocasions el desig de disposar d’una determinada reproducció en miniatura està limitat per l’absència de models comercials o kits de muntatge. En aquests casos, poder ser autosuficient és l’única possibilitat per aconseguir l’objectiu.

Amb un parc d’eines bàsiques, l’adequada utilització de matèries primeres i amb un espai mínim en el qual poder desenvolupar aquestes activitats a casa és possible dedicar-se al modelisme de peça tot afrontant des de les tasques de transformació més senzilles fins l’assoliment d’un model complet, pràcticament sense recórrer a processos industrials extrems.

L’ús de planxes i perfils de poliestirè, l’obtenció de peces mitjançant motlles de silicona i colada de resina o metall, la creació de fotolits i el posterior fotogravat químic, la soldadura de metalls, la pintura i l’acabat final són activitats que, amb les degudes precaucions, es poden dur a terme en el propi domicili de cada aficionat. D’aquesta manera es pot fer front a la construcció d’un model des de zero, amb la qual cosa la tria del vehicle a reproduir i el grau de detall no depenen de tercers. Només podria ser necessari recórrer, en alguns casos, a elements de rodadura, com eixos o bogies, a enganxalls normalitzats i a motoritzacions en el cas de locomotores.

A la xerrada es projectaran imatges de models ferroviaris construïts amb diferents materials i es farà esment dels procediments més habituals en el modelisme ferroviari artesanal, i també del procés de fabricació d’un model concret realitzat íntegrament tot emprant mitjans propis i en el qual s’han posat en pràctica aquestes tècniques.

Inscripcions col·legiats/associats  / Inscripció general