Conferència: “Tecnologia i digitalització en l’explotació ferroviària”

El proper dijous 28 d’octubre de 2021 a les 18:30 hores es realitzarà una videoconferència amb el títol “Tecnologia i digitalització en l’explotació ferroviària”, a càrrec d’Alícia Coca i Cantos, cap de tecnologies de negoci a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, organitzada per Engitren.

En el món de l’explotació ferroviària són peces clau la gestió del trànsit i la gestió d’estacions i clients. En aquests dos àmbits la tecnologia i la digitalització han permès millorar el servei, tot optimitzant els recursos i alhora ampliant les prestacions que s’ofereixen als clients.
Així, la tecnologia suporta funcions bàsiques per a la prestació del servei, com són: el control de trànsit, la gestió de les instal·lacions, la venda i el control d’accés i la informació al client.

Nucli de tota explotació ferroviària, el Centre de Comandament permet gestionar de forma centralitzada i coordinada tots els recursos. En aquest punt, la integració entre els diferents sistemes informàtics implicats és clau per a l’obtenció dels resultats desitjats, assolint importants nivells d’automatització i incrementant els nivells de resposta i atenció oferts.

L’objectiu de la xerrada és fer un breu repàs de la tecnologia i els sistemes informàtics que suporten l’explotació ferroviària i donen cobertura a les funcions crítiques del negoci. Ens centrarem en els seus aspectes més funcionals i operatius, destacarem la importància de la seva integració i posarem especial èmfasi en aquells sistemes que donen servei al Centre de Comandament, com a punt neuràlgic de tota l’explotació.

La ponència serà presentada per Alícia Coca i Cantos, Cap de Tecnologies de Negoci a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Té més de 25 anys d’experiència treballant amb sistemes crítics i de temps real en l’entorn ferroviari. En l’actualitat és cap de l’àrea de Tecnologies de Negoci a FGC. L’àmbit de responsabilitat abasta les àrees de disseny, enginyeria i gestió dels sistemes informàtics i de temps real que donen suport a l’explotació ferroviària i als seus centres de comandament.

La seva trajectòria professional ha estat lligada a FGC on, al llarg dels anys, ha pogut treballar en diferents àmbits que li han permès aplicar solucions tecnològiques en entorns molt diversos, però sempre lligats a la producció del servei: des de xarxes de comunicacions, fins a sistemes en temps real i control de trànsit als centres de comandament o sistemes de venda i validació a estacions

Ateses les condicions imposades per la Covid-19, la sessió es farà per via telemàtica. Cal que us inscriviu com sempre tal com s’indica més avall. És condició indispensable per poder rebre la corresponent invitació per a la connexió via Zoom.

Inscripcions col·legiats/associats  / Inscripció general