Conferència: “Visions geogràfiques de la ciutat de Barcelona a partir de les propostes dels plans de metro”

El proper dijous 28 de gener de 2021 a les 18.30h hores es realitzarà una videoconferència amb el títol “Visions geogràfiques de la ciutat de Barcelona a partir de les propostes dels plans de metro. Un repàs històric (1963-2030)” a càrrec de Joan Alberich, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.

A partir de l’any 1924, dues companyies privades, el Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (Transversal) i el Gran Metropolitano de Barcelona, explotaren de manera independent les dues línies de metro de la ciutat, que anaven prolongant segons el seus interessos econòmics. No obstant això, el 1960 el transport públic de la ciutat fou municipalitzat, de manera que, a partir d’aquell moment, fou l’Administració Pública, amb l’Ajuntament de Barcelona al capdavant, l’encarregada de dissenyar, construir i explotar la xarxa de ferrocarril metropolità de la capital catalana. Per aquest motiu, des de 1963, amb el primer pla de metros de construcció urgent, fins l’actual Pla Director d’Infraestructures (2020-2030), s’han elaborat diversos plans i projectes per ampliar la xarxa de metro, ja no seguint criteris estrictament econòmics sinó amb la voluntat de construir una xarxa de transport públic que atengui en cada moment les necessitats de la ciutat.

La present xerrada té com a objectiu, doncs, fer un repàs de les diferents propostes que des de l’Administració Pública s’han fet històricament, posant un èmfasi especial en la visió urbana (i metropolitana) d’acord amb l’expansió i el creixement de la ciutat i les pautes de mobilitat dels seus residents.

La conferència anirà a càrrec de Joan Alberich, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007) i, des de l’any següent, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Les seves principals línies d’investigació són, en el marc de la geografia de la població, la mobilitat habitual i l’ús de l’espai que se’n deriva, la segregació residencial i les projeccions de població. En termes de mobilitat, s’ha especialitzat en l’estudi la xarxa ferroviària a Espanya (des del punt de vista històric, geogràfic, tècnic i social), fet que ha tingut el seu reflex en la publicació de nombrosos articles en revistes específiques i un nombre important de llibres monogràfics en editorials de prestigi dins el sector. En aquest mateix àmbit, és membre del consell de redacció de la Revista de Historia Ferroviaria i col·laborador habitual dels museus del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú i de Móra la Nova.

Ateses les condicions imposades per la Covid-19, la sessió es farà per via telemàtica. Cal que us inscriviu com sempre tal com s’indica més avall. És condició indispensable per poder rebre la corresponent invitació per a la connexió via Zoom.

Inscripcions col·legiats/associats Inscripció general