Convocatòria 2015 dels Premis Bonaplata i Bonaplata Joves

Premis Bonaplata

per la valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i Científic

Us adjuntem les Bases dels Premis Bonaplata 2015 i Bonaplata Joves 2015, per si poden ser del vostre interès.

PremisBonaplata2015  PremisBonaplataJoves2015

Els Premis Bonaplata tenen com a objectiu premiar aquelles persones i institucions que hagin dut a terme accions per valorar el patrimoni industrial a través de l’estudi, la rehabilitació, la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, d’una instal·lació industrial, tècnica o científica, de béns mobles o de documentacions industrials, tècniques o científiques.

Els Premis Bonaplata Joves 2015:
Els Premis Bonaplata per a joves pretenen fomentar l’esperit de recerca e innovació entre els més joves, recerca en els camps de l’arqueologia industrial, la història industrial i l’antropologia històrica de la industrialització de la societat catalana.
Els participants poden ser equips reduïts de joves (en cap cas superiors a cinc persones) o individuals amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. En el cas que se segueixin estudis reglats corresponents als nivells educatius de 1r i 2n de Batxillerat i de cicles formatius d’ensenyament professional, s’hi pot participar independentment de l’edat que es tingui.

Més Informació:

AMCTAIC