Decés de Lawrence G. Marshall

Ens ha arribat la noticia del decés d’en Lawrence G. Marshall.

Gran aficionat a la fotografia de trens, principalment els de vapor, va ser l’autor l’any 1965 del llibre “Steam on the Renfe”, que es va reeditar en castellà l’any 1998 amb el títol “Los tiempos del vapor en Renfe”.

També es va reeditar l’any 1999 el “Recuerdo del vapor en la via estrecha española”

Els dos llibres son la referència dels trens de vapor a Espanya.

Descansi en pau.