Decés d’en Carles Busquets

De l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus ens han fet saber el traspàs d’En Carles Busquets i Boladeras, que fou el primer president de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril.


També fou fundador i primer president de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus.
Des de la FCAF donem el condol a la família i amics.