Dia del Modelisme Ferroviari 2020

Aquest any, amb les circumstàncies degudes a la COVID-19, la FCAF ha proposat a les associacions fer una breu presentació de les activitats de cada associació, amb les que hem bastit el vídeo inaugural del Canal YouTube FCAF.

El canal l’estrenarem el proper DISSABTE 28 DE NOVEMBRE DE 2020 a les 22 hores.

Donem les gràcies a les associacions que hi ha participat i engresquem a les que no ho han fet per properes activitats.

El Canal queda a disposició de les associacions per aportar-hi vídeos de producció pròpia o dels vostres associats.

Us donem també l’enllaç al web central del Dia del Modelisme Ferroviari (Tag-der-modelleisenbahn) http://www.tag-der-modelleisenbahn.de/de/ on, tot i en alemany a l’origen, podeu donar-vos compte de l’abast de l’acció. També hi trobareu les activitats situades en un mapa, amb la seva localització exacta.