El Butlletí del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) es fa ressò del la reclamació de preservació de la locomotora “Balsareny”

La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril i el Grup de Treball sobre la Posta en Valor del Patrimoni Industrial Ferroviari de Catalunya reclamen la preservació, a Igualada, de la locomotora nº 27 “Balsareny”. Amb aquest titular, l’edició digital del Butlletí del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) recull la reclamació de la preservació, a Igualada, de la locomotora nº 27 “Balsareny”.

Acompanyant a la noticia, el Butlleti reprodueix la carta de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril als Amics del Tren d’Igualada i fa una ressenya de la història d’aquesta locomotora.

Més informació: