Festa del Tren a Escala G a Molins de Rei

Recordem que els propers dies 19 i 20 de març de 2011 es fa la FESTA DEL TREN a ESCALA G a Molins de Rei, organitzada per l’Associació d’Amics dels Trens Petits de Molins de Rei.

Es el primer cop que s’organitza una festa dedicada exclusivament als trens grossos.

El lloc de la Festa es al FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC de Molins de Rei, Passeig del Terraplè, 49.

Podeu descarregar-vos:

El plànol de situació

El cartell