Jornada de la Via 0

Logo FCAFLa Jornada de la Via “0” que se celebra a mitjans del mes  de novembre de cada any és una jornada solidària dels amics del ferrocarril amb les persones més mancades de la nostra societat.

A tal fi, els circuits de modelisme tripulat d’arreu de Catalunya, amb l’adhesió d’altres associacions destinen la recaptació que es pugui fer aquell dia com ajut a l’entitat o organització que ells mateixos decideixen.

Aquest any 2010, la data proposada al calendari de la FCAF es el proper diumenge 14 de novembre, tot i que cada associació participant es lliure de poder proposar una data que mes s’acomodi al calendari propi.

El cartell comú de tots els participants inclou un logotip del mon amb dos trenets, un de vapor i un de diesel que s’enllacen.

La Federació coordina la jornada i cada associació l’organitza al seu circuit d’acord amb la seva normativa.

Descarregar:

Cartell “VIA 0 2010”