Llibre: “Los tranvías de vapor de la ciudad de Madrid”

El 1871 es va inaugurar a Madrid el primer tramvia espanyol. Encara que aquest primitiu tramvia feia servir les cavalleries com a sistema de tracció, abans de finalitzar aquesta mateixa dècada la capital espanyola va conèixer un altre tipus de tracció mecànica: el vapor, amb les proves realitzades en el tramvia a Carabanchel i Leganés. S’iniciava així una sèrie d’experiències en l’ús d’aquest sistema que va tenir a la ciutat un cert desenvolupament al ser utilitzada en fins a sis xarxes diferents (i nombrosos projectes no realitzats), fins a una data tan tardana com 1931.

L’autor, Joan Alberich, repassa en aquest volum —el segon de cinc dedicats als tramvies de vapor que van existir a Espanya— la història d’aquest peculiar sistema de transport a la capital espanyola, que arribà a comptar amb 6 línies diferents explotades a tracció vapor, així com diversos projectes no realitzats. Una apassionant història, sens dubte.


Los tranvías de vapor de la ciudad de Madrid