Manifest de la FCAF

Davant els esdeveniments viscuts darrerament a Catalunya, la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril – FCAF, MANIFESTA:

Primer: Que aquesta sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política, punt al qual mai no s’hauria d’haver arribat.

Segon: El nostre desacord amb la sentència, perquè no resol el conflicte polític.

Tercer: Que es tracta d’una sentència injusta per la seva duresa.

Quart: Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per a la qualitat democràtica de la nostra societat.

Cinquè: Rebutgem tota mena de violència expressada al carrer, en qualsevol de les seves formes, perquè amenaça la tolerància i la convivència pacifica i cívica dels ciutadans i ciutadanes.

Sisè: Rebutgem i censurem qualsevol acció policial de violència, de detencions o de mesures d’excepcionalitat, que siguin contràries a la proporcionalitat deguda.