Publicat Carril 71

S’ha publicat el número 71 de la revista Carril que edita la Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona.