Restauració funcional de la locomotora de vapor JOP Nº9

Restauració JOP nº9ASVAFER està portant a terme la restauració de la locomotora JOP Nº9.

Aquesta locomotora, construïda per Babcock & Wilcox el 1944, va treballar al port de El Musel fins el seu apagament.

El 1998 va ser cedida a ASVAFER, qui a efectuat al llarg dels anys la restauració estètica de la locomotora.

Des del any 2013 ASVAFER, amb la col·laboració de diverses entitats i empreses, està duent a terme restauració funcional definitiva per a la seva posta en marxa.

Per a la culminació del procés, ASVAFER ha llançat una campanya de col·laboració popular mitjançant la posada a disposició de 2.000 TÍTOLS DE COL·LABORADOR, numerats i nominatius, destinant-se el seu import exclusivament a la finalitat mencionada, per valor unitari de 10 €.

Per participar podeu trobar informació a la pàgina web de ASVAFER.

Més informació