Robatori de material ferroviari

El president del CLUB N DE ESPAÑA ens fa saber que ha patit un robatori a casa seva, i ens fa arribar un llistat de les peces més significatives robades per, si a algú els hi ofereixen, estigui al corrent del seu origen dubtós.