Valoració de la entrada en funcionament del servei Intercités Paris-Cerbére/Portbou

 

Amb la entrada en servei del tren “Intercités de nuit” Paris-Cerbére/Portbou, s’han començat a fer les primeres valoracions. Entre d’altres es destaca que el tren és molt demandat i qué actualment hi circula durant les vacances escolars i els caps de setmana

 

#ouiautraindenuit