La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril participa, entre d’altres activitats del Morop, amb les normes NEM, tant traduint-les al català com col·laborant en la redacció d’algunes d’elles.

En el present espai volem fer un recull de les normes NEM que podeu trobar en el nostre idioma, com a complement de les que trobareu tant en francès com en alemany a la web oficial del MOROP.

Models a escala

Normes traduïdes:

Recull de normes revisades i aprovades pel MOROP:

N = Norma imperativa, R = Recomanació, D = Documentació

Norma Català Castellà
Portada normes NEM Descàrrega
Llista de normes en vigor Descàrrega Descargar
Històric de modificacions Descàrrega Descargar
NEM001 Introducció a les NEM D 1983 Descàrrega Descargar
NEM002 Reglament per a l’elaboració de les NEM N 2019 Descàrrega Descargar
Annex 1 a la NEM 002 Prescripcions de presentació (layout) N 2015 Descàrrega Descargar
Annex 2i a la NEM 002 Desenvolupament del tractament d’una NEM N 2014 Descàrrega Descargar
Annex 3i a la NEM 002 Presentació per a la difusió de les normes NEM en vigor N 2014 Descàrrega Descargar
NEM003 Reglament per a la difusió de les normes NEM en vigor D 2014 Descàrrega Descargar
NEM004 Etiqueta del MOROP N 2010 Descàrrega Descargar
Annex 1 a la NEM 004 Etiqueta MOROP N 2017 Descàrrega Descargar
Annex 2 a la NEM 004 Etiqueta MOROP N 2010 Descàrrega Descargar
NEM006 Símbols de característiques per a models a escala R 2010 Descàrrega Descargar
NEM010 Factors de reducció, escales, amples de via N 2011 Descàrrega Descargar
NEM102 Gàlib de lliure circulació en via recta N 2019 Descàrrega Descargar
NEM103 Gàlib de lliure circulació en vies corbes N 2016 Descàrrega Descargar
Annex 1 per a les NEM 102/103, gàlib de control per a l’escala H0 D 2019 Descàrrega Descargar
NEM104 Gàlib de lliure circulació per a vies estretes R 2007 Descàrrega Descargar
NEM105 Perfil dels túnels a per via normal R 2013 Descàrrega Descargar
NEM110 Vies i agulles. Cotes de guiat N 2009 Descàrrega Descargar
NEM110G Vies i agulles per a grans escales i trens de jardí. Cotes de guiat N 2011 Descàrrega Descargar
NEM111 Radis de corba mínims R 2015 Descàrrega Descargar
Annex a la NEM111 Explotació en modelisme ferroviari de dispositius d’enganxament s/ UIC D 2015 Descàrrega Descargar
NEM112 Entrevies R 2004 Descàrrega Descargar
NEM113 Corbes de transició R 2007 Descàrrega Descargar
NEM114 Peraltat en corba R 2007 Descàrrega Descargar
NEM120 Perfils de carrils i eclisses R 2010 Descàrrega Descargar
NEM121 Vies de cremallera R 2012 Descàrrega Descargar
NEM122 Secció transversal de la via. “Vies normals” R 2007 Descàrrega Descargar
NEM123 Secció transversal de la via. “Vies estretes” R 2005 Descàrrega Descargar
NEM124 Agulles i encreuaments amb cors fixos N 2010 Descàrrega Descargar
NEM127 Dobles cors fixos dels encreuaments rectes N 2010 Descàrrega Descargar
NEM201 Alçada de la línia aèria N 2017 Descàrrega Descargar
NEM202 Explotació per catenària. Pantògraf N 2017 Descàrrega Descargar
NEM301 Gàlib del material mòbil N 2018 Descàrrega Descargar
NEM302 Massa dels vehicles R 2015 Descàrrega Descargar
NEM303 Topalls N 2015 Descàrrega Descargar
NEM304 Dispositius d’intercirculació. Rufes, bordons de goma R 2009 Descàrrega Descargar
NEM306 Plaques d’itineraris. Suspensió N 2007 Descàrrega Descargar
NEM310 Eixos. Cotes de guiat N 2009 Descàrrega Descargar
NEM310G Eixos per a grans escales i circuits de jardí. Cotes de guiat N 2010 Descàrrega Descargar
Full annex 0 a les NEM 110/310/311 – Principis de guiat en els cors D 2009 Descàrrega Descargar
Full annex 2 a les NEM 110/310/311 – Galga per a roda i via de 9 mm. D 2009 Descàrrega Descargar
Full annex 3 a les NEM 110/310/311 – Galga per a roda i via de 12 mm. D 2009 Descàrrega Descargar
Full annex 4 a les NEM 110/310/311 – Galga per a roda i via de 16,5 mm. D 2009 Descàrrega Descargar
Full annex 6 a les NEM 110/310/311 – Galga de control de l’eix i de la via per a ample de 32 mm D 2009 Descàrrega Descargar
NEM311 Perfil de la roda R 2009 Descàrrega Descargar
NEM311G Perfil de roda per a grans escales i trens de jardí R 2010 Descàrrega Descargar
NEM313 Eix de caixa i espiga per a material remolcat R 2009 Descàrrega Descargar
NEM314 Eix cònic per a material remolcat R 2006 Descàrrega Descargar
NEM340 Eixos i via per a sistemes especials D 2008 Descàrrega Descargar
NEM351 Enganxalls – generalitats, terminologia D 1994 Descàrrega Descargar
NEM352 Dispositius d’enganxall curt D 1986 Descàrrega Descargar
NEM355 Caixa per a caps d’enganxalls intercanviables d’escala TT i N R 2015 Descàrrega Descargar
NEM356 Enganxall unificat per a escala N N 2016 Descàrrega Descargar
NEM357 Timó de caixa d’enganxall per a escala N. R 2015 Descàrrega Descargar
NEM359 Cap d’enganxall per a escala TT R 2015 Descàrrega Descargar
NEM360 Enganxall normalitzat per a escala H0 N 1994 Descàrrega Descargar
NEM362 Caixa per a caps d’enganxalls intercanviables N 2004 Descàrrega Descargar
NEM363 Caixa per a caps intercanviables H0, en cas de manca d’espai N 2018 Descàrrega Descargar
NEM365 Cap d’enganxall per a escala 0 (zero) R 2007 Descàrrega Descargar
NEM370 Obertura pel ganxo de tracció amb cargol funcional (en preparació) N 2015 Descàrrega Descargar
NEM380 Elements de fixació per a contenidors i caixes mòbils R 2000 Descàrrega Descargar
NEM600 Control de circuits en miniatura – Principis generals D 2007 Descàrrega Descargar
NEM601 Control de circuits en miniatura – Sistema, principis, estructura R 2006 Descàrrega Descargar
NEM602 Control de circuits en miniatura, símbols, pictogrames, indicadors R 2013 Descàrrega Descargar
NEM603 Control dels circuits, senyals de control, definicions, codis de localització R 2007 Descàrrega Descargar
NEM604 Conductors, seccions, longitud dels conductors R 2013 Descàrrega Descargar
Annex a la NEM 604 Seccions de conductors AWG D 2013 Descàrrega Descargar
NEM605 Fils conductors, codis de colors R 2014 Descàrrega Descargar
NEM606 Control de circuits en miniatura, exigències funcionals R 2012 Descàrrega Descargar
NEM607 Bus del Tren – Exigències R 2012 Descàrrega Descargar
NEM608 Assignació de funcions auxiliars als reguladors digitals R 2013 Descàrrega Descargar
NEM609 Recomanacions per a la seguretat de les instal·lacions elèctriques R 2010 Descàrrega Descargar
Full annex a la NEM 609. recomanacions per la seguretat de les instal·lacions elèctriques. “Checklist” R 2010 Descàrrega Descargar
NEM609CH Full addicional a la NEM 609 per a Suïssa D 2002 Descàrrega Descargar
NEM611 Alimentació elèctrica de les instal·lacions fixes N 2017 Descàrrega Descargar
NEM620 Captació i distribució del corrent de tracció D 1983 Descàrrega Descargar
NEM621 Captació del corrent de tracció per a “2 carrils” amb i sense catenària N 1981 Descàrrega Descargar
NEM624 Valor elèctric – eixos N 1997 Descàrrega Descargar
NEM625 Valor elèctric – eixos i via R 1997 Descàrrega Descargar
NEM630 Alimentació amb corrent continu – Característiques elèctriques N 1982 Descàrrega Descargar
NEM631 Alimentació – Sentit de marxa i sentit de circulació en sistema 2 c. N 1985 Descàrrega Descargar
NEM640 Alimentació amb corrent altern – Característiques elèctriques N 1988 Descàrrega Descargar
NEM641 Control digital dels trens – Característiques elèctriques R 2017 Descàrrega Descargar
NEM645 Corrent altern – explotació amb conductor central N 1990 Descàrrega Descargar
NEM650 Interfície elèctrica per a vehicles motors a escala R 2018 Descàrrega Descargar
NEM651 Interfície elèctrica – 6 pols R 2017 Descàrrega Descargar
NEM652 Interfície elèctrica – 8 pols R 2017 Descàrrega Descargar
NEM655 Interfície elèctrica – Caixa d’enganxall H0 NEM 362 R 2003 Descàrrega Descargar
NEM656 Interfície elèctrica – Caixa d’enganxall H0 (disposició exterior) R 2007 Descàrrega Descargar
NEM657 Interfície elèctrica – Accessoris R 2001 Descàrrega Descargar
NEM658 Interfície elèctrica – Estàndard PluX 8 / 12 / 16 / 22 R 2015 Descàrrega Descargar
NEM660 Interfície elèctrica per a 21 MTC R 2015 Descàrrega Descargar
NEM661 Velocitat màxima dels vehicles motors a escala R 2011 Descàrrega Descargar
NEM662 Interfície elèctrica Next18 R 2016 Descàrrega Descargar
NEM663 Interfície elèctrica PluG per a grans escales R 2014 Descàrrega Descargar
NEM670 Sistema digital DCC, representació del bit N 2013 Descàrrega Descargar
NEM671 Sistema digital DCC, paquets de dades bàsiques N 2014 Descàrrega Descargar
NEM672 Control de senyals – Extensió als accessoris controlats per un deco. (DCC) R 2015 Descàrrega Descargar
NEM680 Sistema digital DCC SX – representació del bit D 2006 Descàrrega Descargar
NEM681 Sistema digital DCC SX – paquet de dades, explotació D 2007 Descàrrega Descargar
NEM690 Interfície elèctrica per mòdul de control R 2013 Descàrrega Descargar
NEM691 Mòdul de control per agulles R 2012 Descàrrega Descargar
NEM692 Mòdul de control per senyals R 2012 Descàrrega Descargar
NEM693 Controlador per mòdul de control R 2012 Descàrrega Descargar
NEM694 Protocol del Bus per a mòdul de control R 2019 Descàrrega Descargar
NEM695 Mòdul de control per seccions de via R 2013 Descàrrega Descargar

Normes que afecten exclusivament un país:

Les normes NEM seguides d’una lletra de país (8xx i 9xx) són característiques de cada nacionalitat i faran referència exclusivament a aquest país. A banda de la NEM800, les federacions dels països en qüestió són les responsables de la creació i publicació d’aquestes normes, sota la seva pròpia responsabilitat. Sovint s’escriuen només en els idiomes del país:

Norma Català Castellà
NEM800 Èpoques del ferrocarril N 2007 Descàrrega Descarga
NEM806D Èpoques del ferrocarril a Alemanya R 2008 Descàrrega Descarga
NEM808DK Èpoques del ferrocarril a Dinamarca R 2015 Descàrrega Descarga
NEM809E Èpoques del ferrocarril a Espanya. R 2009 Descàrrega Descargar
NEM900 Les instal·lacions modulars, generalitats R 2008 Descàrrega Descarga
NEM 933/1 CH Instal·lacions modulars – SWISSMODUL H0 D 2015 Descàrrega Descargar
NEM 933/2 CH Instal·lacions modulars – MAS 60 H0 D 2016 Descàrrega Descargar
NEM934E Circuits modulars escala H0 tipus FCAF o Catalana D 2015 Descàrrega Descargar

 • Entrades per mes

 • Categories

 • Respecte als Drets d’Autor

  Podria ser que alguna de les imatges de la web sigui propietat d’algú. Si veieu una foto vostre us demanem ens ho feu saber per que puguem identificar-la o suprimir-la si no voleu que sigui publicada. Els autors que s’oposin a la publicació de les seves obres les poden fer retirar per una simple demanda mitjançant el Formulari de Contacte

 • FCAF

  La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril representa avui més de cinquanta associacions que agrupen més de tres mil aficionats. En la funció de les tasques que li són inherents, la federació coordina les activitats conjuntes dels seus membres, tot potenciant la mútua comunicació i col·laboració.

 • __________________

  També són objectius de la Federació fomentar la presència del ferrocarril en la societat, prestant assessorament a aquelles persones i organismes que ho sol·liciten.